Advon personeelsadministratie

Bent u een ondernemer met personeel in dienst, dan komen daar veel administratieve taken bij kijken. Dit gaat verder dan het maandelijks uitbetalen van lonen en het bijhouden van verlofdagen. Advon helpt u met de gehele personeelsadministratie. We verwerken natuurlijk de salarisadministratie maar zorgen er bovendien voor dat u hier altijd inzicht in heeft. Dit doen we via de loonrapportage. Voor uw medewerkers geldt dat zij hun loonstroken en jaaropgave heel eenvoudig via het werknemersportaal kunnen ontvangen. Wij verzorgen voor u de aangiften loonheffingen en daar waar nodig de pensioenaangiften. We monitoren wijzigingen in de CAO zodat u altijd op de hoogte bent van belangrijke veranderingen en we beantwoorden vakkundig al uw HR-vraagstukken.

Opstellen van arbeidsovereenkomsten

De werving en selectie van personeelsleden heeft nogal wat voeten in de aarde. Er moet het nodige gebeuren, voor u met potentiële kandidaten om de tafel plaatsneemt. Bij het aanstellen van nieuwe personeelsleden komt het opstellen van arbeidsovereenkomsten om de hoek kijken. Laat dit met een gerust hart aan ons over. Wij beschikken over de juiste informatie en een uitgebreid netwerk van specialisten. Samen zorgen we voor een waterdichte arbeidsovereenkomst die niets aan het toeval overlaat. Zijn de sollicitatiegesprekken achterwege en heeft u de juiste persoon voor de beschikbare functie gevonden? Een belletje richting ons is genoeg om te beginnen met het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor uw nieuwe kracht.

Hulp bij HR-vraagstukken

Trek bij ons aan de bel  als u vragen heeft over het belonings- of functioneringsgesprek voor uw medewerkers of een op handen zijnde reorganisatie. Weten waar u over praat en wat de mogelijkheden zijn, laat het traject een stuk soepeler verlopen. Het hebben van personeel brengt automatisch met zich mee dat er HR-vraagstukken ter sprake komen. Dit kan uiteenlopen van onduidelijkheden over arbeidsverzuim tot vragen over opleidingen en andere mogelijk geldende arbeidsvoorwaarden. Voor u als bedrijfseigenaar is het beantwoorden van die vragen niet altijd direct mogelijk. Met onze deskundigheid en parate kennis kunnen wij u hierbij helpen. Die hebben wij bij Advon namelijk volop.